Teamcoaching

Wat

Bevorderen van inzicht in de samenwerking en verder ontwikkelen van de interactie en synergie binnen het team.

Hoe

Het huidige team wordt geanalyseerd op effectieve en ineffectieve handelings- en gedragspatronen. Door intensieve samenwerkingstraining verandert het team in een meer synergetisch team met duidelijke verwachtingspatronen en verantwoordelijkheden.

Resultaat

Meer inzicht in de eigen positie in het team en de relatie tot de anderen. Onderlinge verbinding van mogelijkheden, waardoor daadwerkelijke synergie ontstaat. Het team 'werkt'!


developed by eAulivier © 2008 Suzanne van Veen Training & Coaching