Persoonlijke ontwikkeling

In de training Persoonlijke ontwikkeling leer je jouw eigen patronen te herkennen, invloed uit te oefenen op je eigen gedrag en de reacties die dat bij jezelf en anderen teweeg brengt. In deze training leer je sturing te geven aan jouw leven en effectieve keuzes te maken in leven en werk. Wat heeft voor jou echt prioriteit? Gedraag je je daarnaar? Wat is jouw bijdrage in de omgeving waarin je je bevindt? Welk gedrag en welke acties horen hier bij? Welk(e) niet (meer)? Als je niet langer wilt vastlopen in de jou bekende vicieuze cirkels, maar deze als uitgangspunt voor je ontwikkeling wilt nemen, dan is dit wellicht een passende training voor jou!

Resultaat

Wij zijn allemaal geneigd onszelf goed te begrijpen in dingen die wij eigenlijk anders zouden willen (doen). Wij willen soms het ene, maar doen het andere. In deze training ervaar je een bewustwording van jou bekende afweerhoudingen, zoals het zoeken van afleiding, het onderdrukken of juist overdrijven van je emoties, ontkenning van wat je liever niet wilt weten, het uitstellen van voor jou belangrijke zaken en wordt de vinger gelegd op inconsistenties. Je krijgt feedback op wat je doet (en laat) en ervaart zo hoe je hierdoor contacten met anderen effectiever en betekenisvoller maakt. Daarbij neem je verantwoordelijkheid voor je werk, jezelf en je relaties met anderen en leer je wat nodig is om hiertoe concrete stappen te zetten. Na afloop van deze training ben je zekerder van wat je wel en niet wilt en weet je hoe je dat moet bereiken. Je weet ook wat het van je vraagt, en vooral dat je het kunt, omdat je dat in de training ruimschoots en diepgaand hebt geoefend. Je hebt een gefundeerd plan gemaakt waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.

Hoe

Tijdens de training wordt groepsgewijs individueel gewerkt: iedere deelnemer volgt zijn eigen leertraject. Hiervoor wordt een helder plan met doelen en ontwikkelpunten opgesteld, dat gedurende de hele training leidraad is. Je leert om situaties voortaan te benaderen vanuit jouw beproefde persoonlijke missie en visie.

Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt geïnventariseerd waar je leerdoelen liggen, welke situaties je de baas wilt zijn en of dit de training is die je zoekt.

Voor wie?

Voor iedereen die op welk niveau dan ook aan de slag wil met zijn persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer

Hieronder vind je de data waarop deze training plaatsvindt.

Data open inschrijvingen:

  • 22 t/m 25 januari
  • 21 t/m 24 maart
  • 10 t/m 13 april
  • 28 t/m 31 mei
  • 3 t/m 6 juli

Kosten training (16 dagdelen, inclusief vier avonden tot 22.00 uur, kennismakingsgesprek, telefonische en mailondersteuning en vervolggesprek) : 2.850 EUR excl. BTW. Hotelkosten gemiddeld 675 EUR excl. BTW.

Deze training wordt ook in company aangeboden, op dezelfde wijze als de open trainingen. Ben je geïnteresseerd, dan nodigen wij je graag uit voor een oriënterend gesprek. In dit kennismakingsgesprek toetsen wij of de doelstellingen, achtergrond en motivatie van de deelnemers aansluiten bij de inhoud van de training.


developed by eAulivier © 2008 Suzanne van Veen Training & Coaching