Contact

Direct na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en de factuur voor de training. Indien u door bijzondere omstandigheden verhinderd bent om aan de training deel te nemen, kunt u zich laten vervangen door een collega. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende deelname het programma tot 14 dagen voor aanvang te annuleren. Uiteraard ontvangt u het inschrijfgeld dan wel terug.

Hierbij schrijf ik me in voor de volgende training:
Uw gegevens: dhr. mw.
Correspondentieadres

Factuuradres