Communicatie en Interactie:
Effectief interveniëren

Wil jij weten hoe je verschil kunt maken, belangen kunt behartigen, zien hoe projectie werkt bij jou en bij anderen? Wil jij actief iets doen met situaties waar je deel vanuit maakt? Wil jij zicht krijgen op hoe onuitgesproken gedachten en gevoelens een open en effectieve communicatie in de weg kunnen staan?

Interveniëren betekent letterlijk: tussen beide komen, ingrijpen, bemiddelen. Dat komt voor in vergaderingen, overlegstructuren, maar ook in heel normale thuissituaties waarin je gericht iets wilt veranderen. Effectief is dat interveniëren niet altijd: als iemand altijd op dezelfde manier ingrijpt, of dat niet op het goede moment doet, dan zal dat geen effect hebben. Goed interveniëren is een vaardigheid die getraind kan worden.

Resultaat

De training Communicatie & Interactie leert je op een bij jou passende manier te interveniëren, op momenten waarop jij weet dat je het moet doen in te grijpen in een situatie. Je leert je positie in te nemen vanuit jouw specialisme en kwaliteiten en je leert door gericht interventies te doen een wezenlijke verandering in je organisatie te bewerkstelligen.

Hoe

Groepsgewijs wordt er individueel gewerkt: iedere deelnemer volgt zijn eigen leertraject. Hiervoor wordt een helder plan met doelen en ontwikkelpunten opgesteld, dat gedurende de hele training leidraad is.

Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt geïnventariseerd waar je leerdoelen liggen, welke situaties je de baas wilt zijn en of dit de training is die je zoekt.

Voor wie

Voor iedereen die na het volgen van de eerste module behoefte heeft aan verdere verdieping en specialisatie. Voor wie de confrontatie wil leren aangaan met alles wat een effectieve communicatie in de weg zit Voor als je de kwaliteit wilt verhogen van de contacten die je hebt met andere mensen in jouw omgeving.

Wanneer

Hieronder vind je de data waarop deze training plaatsvindt.

Data open inschrijvingen:

Op aanvraag.

Deze training wordt ook in company aangeboden, op dezelfde wijze als de open trainingen. Ben je geïnteresseerd, dan nodigen wij je graag uit voor een oriënterend gesprek. In dit kennismakingsgesprek toetsen we of de doelstellingen en achtergrond van de deelnemers aansluiten bij de inhoud van de training.


developed by eAulivier © 2008 Suzanne van Veen Training & Coaching