Individuele Coaching

Er zijn diverse redenen of aanleidingen waardoor mensen behoefte hebben aan individuele coaching. Vraagstukken hebben dikwijls te maken met het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit of gerichte begeleiding bij professionele ontwikkeling.

Hoe

In een traject van individuele gesprekken werk je op een gestructureerde en resultaatgerichte wijze aan jouw specifieke coachingsvraag. Een traject bestaat uit een serie van minimaal drie tot maximaal tien gesprekken. De lengte van het traject en de duur van de gesprekken worden in overleg vastgesteld. Indien gewenst kan ook de opdrachtgever (leidinggevende of HRM-professional) bij het intakegesprek aanwezig zijn. Met de opdrachtgever kunnen ook afspraken gemaakt worden over de terugkoppeling van de resultaten uit de gesprekken.

U krijgt zicht op uw eigen rol, patronen en benaderingen van situaties en wordt bewust gemaakt van de keuzes die u daarin zelf maakt of niet maakt.

Resultaten

De resultaten zijn persoonlijk en uiteenlopend. In ieder geval is de gecoachte in staat de tot dan toe ineffectieve denk- en handelingspatronen te (h)erkennen en doorbreken ¹.

¹ Coaching on the job en executive coaching behoren ook tot de mogelijkheden.


developed by eAulivier © 2008 Suzanne van Veen Training & Coaching