Suzanne van Veen Training & Coaching

Bureauprofiel

Suzanne van Veen werkt vanuit de overtuiging dat mensen tot veel in staat zijn, als zij zich in hun mogelijkheden erkend en in hun beperkingen gerespecteerd weten. Vanuit een achtergrond in psychologie en verandermanagement, zij studeerde af als Organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, brengt zij 25 jaar ervaring mee op het gebied van mens- en organisatiewetenschappen.

Missie

"In de trainingen die ik aanbied, wil ik een wezenlijke bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van mensen in organisaties. Deelnemers komen in samenwerking met anderen tot het inzicht dat zij veel meer (aan)kunnen dan zij dachten. Deelnemers ontdekken dat zij niet alleen staan in hun vraagstukken en herkennen waar anderen meerwaarde kunnen hebben en zij voor anderen. Zodra ik zie dat mensen met wie ik werk bereid zijn om met anderen te werken aan voor hen wezenlijke vraagstukken, en dat zij zich willen inzetten om zichzelf, anderen en de situaties waarin zij zich bevinden op een andere manier te ervaren, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en andere waarheden te zien, dan gaat het voor mij goed. Dat betekent dat zij soms eigenschappen van zichzelf tegenkomen die anders zijn dan zij tot nu toe altijd geloofden, soms ook zaken die zij in eerste instantie liever niet zien of (h)erkennen in zichzelf. Vanuit een nieuw zicht op zichzelf en anderen ontstaat er uiteindelijk weer een bredere manier van leven en werken met meer ruimte om effectieve keuzes te maken; met bijbehorende acties."

Methode
Praktisch en direct toepasbaar

De trainingen zijn ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht. Tijdens de trainingen leer je om actief te zoeken naar nieuwe wegen om uit de jou bekende impasses te komen. Al tijdens de training pas je toe wat je leert (action learning); je oefent, experimenteert en onderzoekt wat de effecten zijn van nieuwe acties en gedrag. Je wordt ook gevraagd om gedrag uit te proberen dat in jouw ogen niet in eerste instantie in je aard ligt of bij je past. Juist door iets te doen (of te laten) wat wezenlijk anders is dan je tot nu toe gewend bent word je vervolgens verrast en getroffen door ervaringen en effecten. Deze methode stelt hoge eisen aan je inzet en motivatie; het vraagt van je dat je open staat voor veranderingen en verbreding van je mogelijkheden.

Suzanne werkt met veel plezier samen met Alex Lagas van Phoenix Opleidingen. Samen verzorgen zij trainings- en opleidingstrajecten op het gebied van Gelijkwaardigheid in (werk)relaties en Leiderschap.

Van haar vader Arnold van Veen (van Veen en partners) leerde zij al vroeg in haar leven het opleiders- en organisatieadviesvak. Samen verzorgen zij regelmatig professionaliseringstrajecten op het gebied van Interventiekunde en Effectief Leiderschap. Bij Phoenix Opleidingen verrijkte zij zich de afgelopen jaren in haar ontwikkeling onder leiding van Wibe Veenbaas en Morten Hjort op het gebied van Systemisch Werk, Transactionele Analyse, Karakterstructuren, Relatiebegeleiding, Traumawerk en Verbindend Leiderschap.

Pauline Botden (Venwoude) en Roni Kleingeld (Phoenix Opleidingen) leerden haar het emotioneel lichaamswerk.


developed by eAulivier © 2008 Suzanne van Veen Training & Coaching